Autor Tema: Vremena  (Pročitano 4125 puta)

neurotic

  • Jr. Member
  • **
Vremena
« poslato: Oktobar 14, 2013, 11:00:09 pre podne »
Pravila u vezi s tvorbom prezenta:
a.  Prezent pomoćnih glagolaje nepravilan, pa ga se mora naučiti napamet.
b.  Prezent modalnih glagolatvori se od osnove glagola i nastavaka za prezent modalnih glagola
-∅ ∅∅ ∅, -st, -∅ ∅∅ ∅, -en, -t, -en, pri čemu u jednini dolazi do promjene osnove, osim kod wollen i sollen.
c.  Prezent jakih i slabih glagolatvori se od osnove glagola i nastavaka za prezent:
-e, -st, -t, -en, -t, -enili
-e, -est, -et, -en, -et, -en  →  kod glagola čija osnova završava na d, t, suglasnikom (osim l, r) + n i
suglasnikom (osim l, r) + m (reden, retten, rechnen, atmen).
Kod nekih jakih glagolakoji u svojoj osnovi imaju osnovni vokal  a, taj vokal u 2. i 3. licu jednine
prelazi u  ä, a kod nekih jakih glagola koji imaju  osnovni vokal  e, taj vokal u 2. i 3. licu jednine
prelazi u i ili u ie.
Kod nekih je jakih glagola u 2. i 3. licu jedninemoguće uočiti daljnju promjenu osnovnog vokala:
au → äu  saufen  →ich saufe,du säufst,er säuft
o  → östoßen  →ich stoße,du stößt,er stößt
ä  → iegebären  →ich gebäre,du gebierst,sie gebiert
ö  → ierlöschen   →es erlischt
d. Glagoli koji završavaju na -eln gube u 1. licu jednine -e(sammeln →ich sammle).
e. Glagoli čija osnova završava na -s, -ß, -z, -sch imaju u 2. licu jednine većinom nastavak -t
(lesen →du liest).

Tvorba i uporaba preterita:
Preterit je prošlo jednostavno vrijeme koje se tvori od osnovei nastavaka.
Preterit se upotrebljava kako bi se izrazila prošla radnja ili neko stanje u prošlosti, naročito u
izvješćima ili prilikom pripovijedanja, i to kod glagola koji se  često upotrebljavaju prilikom
prepričavanja neke radnje iz prošlosti (pomoćni i modalni glagoli).
Njemački preterit odgovara hrvatskom aoristu ili imperfektu, pri  čemu se u njemačkom jeziku ne
razlikuje svršenost i nesvršenost radnje.
Pravila u vezi s tvorbom preterita:
a.  Preterit pomoćnih glagolaje nepravilan, pa ga se mora naučiti napamet.
b.  Preterit modalnih glagola tvori se pomoću osnove glagola i nastavaka -te, -test, -te, -ten, -tet, -ten,
pri čemu nestaje prijeglas (Umlaut) iz infinitiva onih modalnih glagola koji ga imaju.
c.  Preterit slabih glagola tvori se pomoću osnove glagola i nastavaka -te, -test, -te, -ten, -tet, -ten.
d.  Preterit jakih glagola tvori se pomoću osnove glagola i nastavaka  -∅ ∅∅ ∅, -st, -∅ ∅∅ ∅, -en, -t, -en, pri čemu
u osnovi glagola dolazi i do promjene osnovnog vokala (Ablaut).
e.  Preterit nepravilnih glagola tvori se pomoću osnove glagola i nastavaka -te, -test, -te, -ten, -tet,
-ten, pri čemu u osnovi glagola dolazi i do promjene osnovnog vokala
In what twisted universe does mastering Eddie Van Halen's two-fingered arpeggio technique count as absolutely nothing?