Autor Tema: Podela muzickih instrumenata  (Pročitano 7027 puta)

Janko men

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
Podela muzickih instrumenata
« poslato: Oktobar 31, 2013, 03:31:39 posle podne »
Još u vreme prvih civilizacija muzički instrumenti su bili podeljeni na:

1. membranofone (instrumenti sa membranom od životinjske kože, preko koje se stvarao zvuk);

2. idiofone (takođe udaraljke, poput membranofona, samo, zvuk se dobijao udarom jedne drvene palice o drugu);

3. kordofone (Ovi instrumenti su imali žice, čijim se okidanjem stvarao se ton. Danas su to žičani instrumenti.)

4. aerofone (Ton se dobijao uduvavanjem vazduha kroz cev instrumenta. To su duvački instrumenti).

Do danas se ova podela nije mnogo promenila i dele se na:

1. žičane

2. duvačke

3. udaraljke.

Postoje i podvrste ove opšte podele. Tako se žičani instrumenti dele na:

1. gudačke
Gudalo prelazi preko žica instrumenta i to dovodi do treperenja, odnosno do stvaranja tona; ovoj vrsti instrumenata pripadaju violina, viola, violončelo i kontrabas.

2. trzane
Žice se okidaju prstima ili trzalicom i na taj način dolazi do stvaranja tona. To su prvenstveno harfa i gitara.

3. udarne
Ton se dobija udarom palice ili čekića o žicu (takav mehanizam ima klavir). Pre pronalaska klavira u upotrebi je bio cimbal. Razlika između klavira i cimbala je u tome, što se ton kod klavira dobija udaranjem čekića u žice preko posebnog mehanizma, a kod cimbala ručnim udaranjem drvenim palicama).

Duvački instrumenti

Kod ove grupe instrumenata ton se dobija uduvavanjem vazduha u cev instrumenta. Podeljeni su prema materijalu od kog su napravljeni; to su:

1. drveni
flauta, pikolo flauta, oboa, engleski rog, klarinet, fagot i saksofon. Iako se sada neki od ovih instrumenata prave od plemenitog metala (flauta, pikolo i saksofon), u prvobitnom stanju su pravljeni od abonosovog drveta.

2. limeni
truba, trombon, tuba i horna.

Posebnoj podeli pripadaju orgulje (cevi su joj i metalne i drvene), harmonijum i harmonika, koji nemaju cevi (svirale), ali imaju metalne jezičke, koji svojim treperenjem proizvode ton.

Udaraljke

Osnovna podela je na udaraljke sa određenom i neodređenom visinom tona. Pored toga dele se još i na:

1. Opnozvučne
Udarom palice treperi zategnuta opna, odnosno membrana. Predstavnici su timpani i razne vrste bubnjeva.

2. Metalozvučne
Udarom palice o metalne cevi, šipke i pločice nastaje zvuk. Udaraljke sa određenom visinom tona su zvona, zvončići, čelesta, vibrafon a bez određene visine su trijangl, gong, čineli (zvuk se dobija udarajem dva tanjirića – "piatti" jedan o drugi) i sl.

3. Drvozvučne
Zvuk, odnosno ton, nastaje udarom palice o drvene pločice, kutije, štapove i školjke. Predstavnici su klaves, drveni doboš, kastanjete, ksilofon, marimba, itd.

Izvor: Morate se registrovati da bi ste mogli da vidite link. Registrujte se ili Ulogujte se