Autor Tema: Johann Sebastian Bach  (Pročitano 3250 puta)

Dragonfly

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
Johann Sebastian Bach
« poslato: Maj 25, 2013, 10:36:38 pre podne »


Johann Sebastian Bach
(1685.-1750.)

Johann Sebastian Bach rođen je u Eisenachu na prvi dan proljeća(21. ožujka) 1685. godine. Članovi obitelji Bach generacijama su bili crkveni ili gradski glazbenici u nekoliko gradova pokrajine Türingije:Weimaru, Erfurtu i Eisenachu. Bila je to očito vrlo nadarena obitelj, pa nije čudo da upravo njoj pripada Johan Sebastian, jedan od najvećih skladatelja. Prve upute u sviranju violine dobio je od svog oca Ambrosiusa Bacha, gradskog i dvorskog muzičara, klavir i orgulje učio je kod strica J. Christopha, koji ga uvodi u kompoziciju. Pemda je bio poznat kao veliki orguljaš, čembalist i majstor fuge, Bach svojim suvremenicima, čini se, nije bio dovoljno zanimljiv kao skladatelj. U to vrijeme barokni stil već je polako počeo izlaziti iz mode, a na njegovo mjesto dolazio je novi, jednostavniji pretklasični stil, pa su Bacha smatrali straromodnim skladateljem. Gotovo sva Bachova djela, toliko ividualna i lako stilski prepoznatljiva, nastala su po narudžbi njegovih poslodavaca. Ovisno o službenim dužnostima koje je imao, skladao je svjetovna i duhovna djela. Bach je putovao,no za razliku od Händela samo po obližnjim središtima pokrajine Saske, tražeći posao i bolje uvijete života za brojnu obitelj. Živio je u Weimaru, Cöthenu i Leipzigu. 1703. godine postao je član dvorske kapele u Weimaru, a od 1707-17. g. djeluje tamo kao aktivni orguljaš, čembalist, član orkestra, kompozitor i od 1714. koncertni -majstor. Od  1717-23. vodi dvorsku kapelu u Cöthenu, to je bilo njegovo najbolje i najcjenjenije zaposlenje. Princ dvora u Cöthenu ga je kao glazbeni amater cijenio i odnosio se spram njega prijateljski. U Cöthenu Bach je skladao dvorsku glazbu za razne instrumentalne sastave. Tamo su nastali i njegovi poznati Brandenburški koncerti. Kad su mu stariji sinovi dorasli do visokoškolskog studija, Bach se odlučio prijaviti na natječaj za gradskog glazbenog ravnatelja i kantatora crkve sv. Tome U Liepzigu. 1723. prihvaća službu kantora crkve sv. Tome i gradskog glazbenog direktora u Liepzigu. Na tom je položaju ostao do kraja života, obavljajući različite dužnosti počevši od glazbene nastave u školi sv. Tome do organizacije glazbenih priredaba za grad i crkvu te komponiranja. Bach je povremeno putovao u druge njemačke gradove zbog isprobavanja i koncentriranja na orguljama. Kao dvorski skladatelj i glazbenik skladao je pretežito instrumentalnu glazbu. Bach je imao iskustva u podučavanju jer je sam glazbeno obrazovao svoju djecu, iz dva sretna braka imao ih je čak 20. Za svoju djecu pisao je didaktička djela za različite razvojne dobi. Ta djela se i danas koriste u glazbenim školama, ali se isto tako izvode i na koncertima velikih umjetnika.
Potkraj 1749. g. potpuno je oslijepio pa je njegove posljednje kompozicije bilježio po diktatu njegov učenik J. Ch. Altnikol.
Nakon Bachove smrti samo su malobrojni glazbenici cijenili veličinu njegove glazbe. Njegovi učenici i brojni profesionalci, poput Mozarta i Beethovena, prepisivali su njegova djela i pritom ih studirali. Širok krug slušatelja otkrio je Bcha tek 1829. godine, kada je Felix Mendelsohn izveo Pasiju po Mateju i pokrenuo Bachovu renesansu. Od tada veliko zanimanje za Bachovu glezbu neprekidno raste i gotovo nema čovjeka koji za njega nije čuo.


BACHOVA INSTRUMENTALNA DJELA:

-Concerto grossa: 6 Branderbuških koncerata
-solistički koncerti: Koncert za violinu, za dvije violine, za čembalo
-suite: 4 orkestralne suite, suite za violončelo, engleske i francuske suite za čembalo
-sonate za violinu i flautu; trio-sonate za orgulje
-fuge su kod Bacha najčešće dio dvostavačnih, baroknih ciklusa poput: preludija i fuge, fantazije i fuge, toccate i fuge, passacaglie i fugu; ili u većim ciklusima poput: Die Kunst der Fuge (Umijeće fuge), Muzička žrtva, Das Wohltemperiertes Klavier I. i II (Dobro ugođeni klavir)

BACHOVA VOKALNO-INSTRUMENTALANA DJELA:

-moteti: najpoznatiji je Jesu, meine Freude (Isuse, moja radosti)
-kantate: najpoznatije su duhovne kantate Wachet auf, ruft uns die Stimme, Das feste Burg unser Gott (Tvrdi grad naš je Bog) ili svjetovne, Kantata o kavi i Seljačka kantata
-pasije: Muke po Mateju i Ivanu, djelomično sačuvana Muka po Marku
-Misa u h-molu


Osim nabrojanih, najpoznatijih oblika baroka, Bach je pisao i invencije, zborske i orguljske korale, klavurske i orguljeske knjižice. Bach je također imao specifično obilježje  rada; često je prerađivao, parodirao ili preoblikovao vlastite kompozicije ili ulomke koje presađuje u druga svoja djela.
«Sreća glazbe je barok, a Bach je sreća baroka!»
-Ivan Focht
«Ne potok, more mu treba biti ime!»
-Beethoven


SLUŠNI PRIMJERI S CD-a UDŽBENIKA
 «Glazbeni susreti 2. vrste»SLUŠNI PRIMJER BR. 1

-Fuga u c-molu,WKI. I. sv. br.2
-instrumentalno djelo
-tempo: umjeren
-dinamika: umjerena
-forma: fuga
-instrumenti: čembalo, klavir
-slog: polifon
SLUŠNI PRIMJER BR. 2

-Fuga u c-molu WKI. I. sv. br. 2
-The Swingle singers
-vrste glasova: sopran, bariton
-tempo:Allegro
-forma: fuga
-slog: homofon
-instrumenti: čembalo
-prilično je uočljiva monotematičnost i motoričnost
-vrsta pjevanja: silabičko
-ritam: punktiran
-pjesma se sastoji od 3 dijela, vrhunac je središnji dio
-ponavlja se ista tema ali uz male varijacije
Ovaj dokument je preuzet sa website-a "Knjigice.com"
Link : Morate se registrovati da bi ste mogli da vidite link. Registrujte se ili Ulogujte se
E-mail : Morate se registrovati da bi ste mogli da vidite link. Registrujte se ili Ulogujte se
Knjigice.com – internet servis za podršku školarcima i studentima
(knjige, skripte, bilješke sa predavanja, lektire, referati, instrukcije, iznajmljivanje smještaja za studente, forum, chat, novosti, SMSovi i još mnogo toga!)