Autor Tema: TRODIMENZIONALNI PROSTOR  (Pročitano 2609 puta)

johnpushon

  • Newbie
  • *
TRODIMENZIONALNI PROSTOR
« poslato: Novembar 05, 2013, 10:05:09 pre podne »
TRODIMENZIONALNI PROSTOR

-Stvarnost u kojoj se krećemo i u kojoj živimo
-Za kretanje kroz prostor i njegovo dožiljavanje potrebne su četiri dimenzije:širina,visinadubina i vrijeme.
Oblikovati znači:-odvojiti prostor od ostalog prostora, stvoriti određeni volumen u prostpru
 -prostor koji se nalazi između pojedinih oblika nazivamo međuprostor
UNUTARNJI PROSTOR-ARHITEKTURA
-Nastaje kada određeni prostor omeđimo plohom ili nekom masom.
Arhitektura je umjetnost oblikovanja prostora(unutrašnjosti i mase koja je omeđuje).
-doživljavamo je kretanjem po unutrašnjosti i obilaskom oko nje
VANJSKI DIO-PROČELJE ILI FASADA
a)realna fasada
Kompozicijom vanjskih masa možemo razabrati osnovnu kompoziciju unutrašnjeg prostora.
b)lažna fasada
-Ne izražava objektivno unutrašnji raspored prostora.
-Potpuna predodžba arhitektonskog djela dobiva se na osnovi arhitektonskih snimaka,presjeka i tlocrta građevine. Tlocrt je vodoravni presjek zgrade u visini temelja,prizemlja i pojedinih katova.
ARHITEKTONSKO DJELO-GRAĐEVINA MORA SE PROMATRATI I U ODNOSU NA VANJSKI PROSTOR U KOJEMU SE NALAZI (u odnosu na cjelokupni ambijent, urbanu sredinu i pejzaž)

KARAKTER UNUTRAŠNJEG PROSTORA
-preglednost, nepreglednost, statičnost, dinamičnost, oblost, uglatost, djelomičnost zatvorenosti i otvorenosti
a)centralni prostor
-Tlocrt centralnog prostora je krug ili geometrijski lik u koji se može opisati i upisati kružnica
-Ti su prostori najčešće natkriveni kupolom ili višeslivnim krovom
b)uzdužni prostor
-Osnovica prostora je uzdužni pravokutnik
c)jednostavni prostor
-Cijeli prostor možemo obuhvatiti jednim pogledom i potpuno ga sagledati – karakteristika jednostavnosti,preglednosti,statičnosti,mirnoče(športska dvorana,učionica)
d)rasčlanjeni prostor
-Niz prostorija s glavnim prostorom – dinamičnost sagledavanja

ELEMENTI ARHITEKTURE
Konstruktivni elementi – konstrukcije na različite načine zatvaraju prostor, a pružaju se u:
a)vertikalnom smjeru
-zid,stub,stup(nosači tereta)
b)horizontalnom smjeru
-strop,svod,kupola,krov(teret)
*ZID:glavni okomiti nosač tereta–omotni ili pregradni(na nekim mjestima otvori-prožimanje unutarnjeg i vanjskog prostora)
*STUP:nosač koji slobodno stoji u prostoru(kružnog presjeka)
*STUB:nasač koji slobodno stoji u prostoru(pravokutnog presjeka)
*STROP:horizontalno zatvara prostor ili ga dijeli po etažama
*SVOD:zaobljeni strop-bačvast-u obliku poluvaljka, križni-križanjem 2 bačvasta, križno rebrasti, kupola-šuplja polu kugla
*KROV:ravan-slijedi strop zgrade, kosi-jednostavni,dvoslivni ili višeslivni

KONSTRUKTIVNI MATERIJALI
-Materijali imaju izravni utjecaj na arhitektonsko oblikovanje(kamen,drvo,opeka,beton, željezo,čelik,armirani prenapregnuti beton, obloge od:aluminija,stakla,mramora)

FUNKCIJA-NAMJENA PROSTORA
Unutarnji prostor ima svoju određenu namjenu:
-stambena
-društvena(škole,bolnice,trgovine,muzeji,galerije,kazališta,športske dvorane)
-industrijska(tvornice svih profila)
-fortifikacijska(vojna i obrambena-tvrđave,zidine,kule)
-sakralna(arhitektura za vjerske obrede-bazilike,sinagoge,crkve,džamije)

OBLIK
-Oblik se u arhitekturi osniva na geometrijskim tijelima(kocka,kvadar,prizma,piramida,valjak, kugla,polukugla…) ARHITEKTONSKI PROSTOR ČINE PROSTOR I MASA KOJA GA OKRUŽUJE.
Oblik proizlazi iz odnosa:konstruktivnih elemenata,materijala-njegove obrade,
namjene-funkcije oblika.
-Međusobno komponiranje oblika temelji se na osnovnim zakonostima arhitektonske kompozicije:simetrija i ravnoteža,proporcije i ritam ,harmonija i jedinstvo.

VANJSKI PROSTOR-URBANIZAM
-Svjesno plansko organizirana izgradnja jednog naselja
-Naselje može rasti:planski i spontano
-Dva osnovna tipa naselja:selo i grad

ELEMENTI URBANIZMA-ULICE I TRGOVI
a)Ulica je: uzdužni vanjski prostor omeđan nizovima kuća.
                  namijenjena međusobnom povezivanju kuća(uzdužnoj,poprečnoj komunikaciji)
Na određeni karakter ulica utječe:način života ljudi,tip naselja,geografska uvjetovanost
Po karakteru ulice mogu biti:široke i dugačke(glavne)(ravne i sijeku se međusobno pod pravim kutem-nastaju planski)----kraće i uže(sporedne)(zakrivljene-nastaju spontano)
-Površina ulice može biti obrađena različitim materijalom: popločane kamenom,betonirane, asfaltirane,pošljunkane,zemljane…)
-Seoske ulice čine pojedine kuće s gospodarskim zgradama ili dvorištima.
-Gradske ulice omeđuju blokove kuća različite namjene.
b)Trgovi su uglavnom centralni prostori različitog oblika i veličina.
SEOSKI TRGOVI-proširena dvorišta,raskršća i prostori ispred glavnih građevina(više nepravilnih oblika)
GRADSKI TRGOVI-oblikovani blokovima zgrada,pravilnog oblika,zatvoreni ili se otvaraju u različitim smjerovima koji dolaze do njih-nastaju najčešće uz glavne građevine, njihova je namjena da okupljaju i zadržavaju veći broj ljudi.
TLOCRTI TRGOVA-u obliku pravokutnika, kvadrata,trokuta,kruga,elipse….i slobodnog organskog oblika.
KARAKTER:jednostavnost, preglednost, složenost, nepreglednost, statičnost, dinamičnost, kontuiranost