Autor Tema: C programski jezik  (Pročitano 5616 puta)

hprodigy

  • Newbie
  • *
C programski jezik
« poslato: Jul 24, 2013, 05:06:58 posle podne »
C# programski jezik podržava dva osnovna tipa: vrijednosni i referentni tip. Razlika između njih leži u načinu na koji se njima upravlja.

Neki od tipova vrijednosti su: char, int, struct, enum, itd., dok su neki od referentnih: class, interface, delegate, array, itd.

 

 
Varijable

Varijable predstavljaju prostor za skladištenje vrijednosti. Svaka varijabla je određenog tipa, što znači da se u prostor koji ona predstavlja može spremiti samo vrijednost istog tog tipa. Neki jednostavniji tipovi varijabli su: cjelobrojna vrijednost (int), jedan znak (char), niz znakova (string), broj sa pomičnim zarezom (double), itd.

Varijable se deklariraju za korištenje po jednom od sljedečih principa:

 

(Tip varijable) (Naziv varijable);

(Tip varijable) (Naziv varijable) = (Vrijednost varijable) ;


U prvom slučaju radi se samo o deklaraciji varijable, dok joj se u drugom primjeru u istom trenutku dodjeljuje i vrijednost. Vrijednost mora biti istog tipa kao i tip varijable.

 

Primjeri:

int PrviBroj;

double DrugiBroj = 3.4;

char Znak = 'a';

string NizZnakova = "Dobar dan!";

 

 

 
Klase

Klase su "nacrti" po kojima se "instancira" (kreira) objekt. Deklariraju se koristeći ključnu riječ class iza koje slijedi naziv klase. Unutar vitičastih zagrada koje slijede nalazi se tijelo klase koje sadrži članove kao što su varijable ili metode (funkcije). Svaka klasa sadrži posebnu metodu koja se naziva konstruktor, a koja je posebna zbog toga što se poziva prilikom instanciranja (kreiranja objekta prema klasi). Svrha konstruktora je omogućavanje programeru da inicijalizira članove klase prilikom instanciranja, kako bi se pripremili za korištenje. Konstruktor ne smije imati povratnu vrijednost, i ima ime jednako nazivu klase. Klase se kreiraju prema sljedećem principu:

 

Class (Ime klase)

{

    (Tijelo klase)

}

 

Na konkretnom primjeru možemo prikazati klasu koja sadrži konstruktor, par varijabli i jednu metodu.

 

Class Zbrajanje

{

int PrviBroj;

int DrugiBroj;

int Rezultat;

 

public void Zbrajanje()

{

     PrviBroj = 3;

     DrugiBroj = 2;

}

 

public void Zbroji()

{

     Rezultat = PrviBroj + DrugiBroj;

}

 

}

 

Ova klasa je jako jednostavna i funkcionalnost (iako besmislena:) ) je upravo očita.

Tijelo klase sadrži definiciji triju varijabli, PrviBroj, DrugiBroj i Rezultat, svi cjelobrojnog tipa (int).

Konstruktor metoda (koja se poziva na samom početku) dodjeljuje vrijednost varijablama i tako ih priprema za daljnje operacije koje će se izvršavati pozivom metode Zbroji(). Metoda Zbroji() zbraja vrijednosti sadržane u ovim dvijema varijablama i rezultat sprema u varijablu Rezultat.

Korištenje ove klase sastoji se od dva dijela: instanciranja i poziva funkcije:

 

Zbrajanje zbr = new Zbrajanje();

zbr.Zbroji();

 

U prvoj naredbi kreiramo novi objekt naziva zbr, tipa Zbrajanje (jer ga kreiramo prema toj klasi), i odmah mu dodjeljujemo vrijednost novostvorenog objekta. Objekt se kreira ključnom riječi new koju slijedi ime klase sa ( ) na kraju. U ovom trenutku se poziva konstruktor klase.

Sljedeća naredba poziva metodu Zbroji koja se nalazi unutar objekta zbr (jer je tako definirano u klasi prema kojoj je objekt zbr nastao).