Optička varka

Optička varka
poslato: Maj 12, 2014, 01:25:33 posle podne
Optičkа vаrkа ili optičkа iluzijа je vаrkа kojа počivа nа neisprаvnoj percepciji nekаkve slike. Najprostije rečeno, optička varka je obmana koju nam priređuju naše oči.Neke su perceptivne varke uzrokovane nesavršćenošću naših čula (tromost oka, na primer), a neke radom našeg mozga. Ponekad nam naše oči kažu da je nešto ravno a nije, da je jedan predmet veći od drugog a nije. Možemo li svojim očima bas uvek verovati? Stvar je u tome da mi zapravo vidimo mozgom a ne očima koje su tu samo sočiva koja prihvataju svetlo. A mozak će neke slike prilagoditi stvarnosti.

Naš mozak obrađuje vizuelne stimulanse u delovima i na osnovu njih pravi sliku. Kada pogledate u lice, vi vidite lice. Ali vaš mozak vidi gomilu delova - oči, nos, usta, koje sklapa u lice. I svaki deo posmatra odvojeno i za vas kreira sliku.

Proces gledanja se razlikuje od procesa prepoznavanja nečega. Stvar je u tome da jedan deo mozga, vizualni korteks, obrađuje sliku, obračunava boje, pokret, oblike i dubine. A sasvim drugi deo prepoznaje ono što se nalazi na slici. A to je prava birokratija u vašem mozgu pa je i rezultat podjednako spor kao kada odete u opštinu po neke papire.

Šta omugućuje mozgu da donese odluku? Važnu ulogu igra rad koji moraju da obave očni mišići da bismo videli. Prilikom procenjivanja razdaljina, uglova i odnosa predmeta u prostoru, pogled se upravlja čas u jednu čas u drugu različito udaljenu tačku. Mozak oseća da su oči prevalile izvesnu razdaljinu zato što ima predstavu koliko je energije i vremena potrebno bilo za upravljanje pogleda u različite tačke.