Autor Tema: Grane hemije  (Pročitano 3843 puta)

Mexican

  • Global Moderator
  • Newbie
  • *****
Grane hemije
« poslato: Jun 23, 2013, 11:30:14 posle podne »
Hemija je prirodna eksperimentalana nauka koja se bavi proučavanjem hemijskih osobina supstanci, njihove građe, načina na koji se menjaju, i zakona po kojima se te promene odvijaju.

Hemija danas zauzima centralno mesto među prirodnim naukama. U poslednjih tri veka prerasla je iz mračne, gotovo nebitne i za većinu ljudi nepoznate nauke u jednog od glavnih pokretača razvoja čovečanstva. Uporedno sa njenim razvojem javila se i potreba za razvojem odvojenih disciplina (radi lakšeg izučavanja) i "savezom" sa drugim naukama. Danas poznajemo više hemijskih disciplina (izdvojenih prema predmetu proučavanja).

Osnovna podela hemije jeste na neorgansku i organsku hemiju. Neorganska hemija bavi se izučavanjem oko tri miliona neorganskih jedinjenja svih elemenata. U prošlosti su ova jedninjenja zvana "mineralnim".

Organska hemija se bavi proučavanjem više od 20 miliona jedinjenja ugljenika (gotovo sva ugljenikova jedninjanja osim okisda, ugljene kiseline i njenih soli koji se zajedno sa jedninjenjima ostalih elemenata izučavaju u neorganskoj hemiji) prvenstveno izolovanih iz živih organizama. Njen razvoj dugo je kočila vitalistička teorija koja je tvrdila da se organska jedinjenja mogu sintetisati samo u živim organizmima uz pomoć "životne sile". Organska hemija počela je nagli razvoj od sredine XIX veka.

Biohemija je naučna disciplina između organske hemije i biologije. Bavi se proučavanjem hemijskih procesa unautar živih organizama.

Fizička hemija je oblast najbliže saradnje hemije i njoj najsrodnije nauke fizike. Fizička hemija primenjuje zakone fizike na hemijske procese, bavi se mehanizmima njihovog odvijanja (hemijska termodinamika i kinetika). Kao oblast fizičke hemije može se izdvojiti i nuklearna hemija.

Opšta hemija se bavi opštim zakonima hemije, zakonima koji važe za sve njene discipline.

Analitička hemija izuzetno je teška i važna oblast hemije. Izučava sastav hemijskih jedinjenja i načine njihovog dokazivanja. Deli se na kvalitativnu i kvantitivnu.

Osnovni zadatak svake nauke je sticanje novih znanja. Ako se ona mogu upotrebiti u svakodnevnom životu , njihov značaj je tim veći. Primenom teorijskih znanja iz hemije za dobrobit čovečanstva bavi se primenjena hemija. Najveću primenu hemija danas ima u raznim granama industrije (hemijska industrija, metalurgija...), tehnici, poljoprivredi, medicini...

Sve grane hemije čine neraskidivu celinu. Međusobno se prepliću i dopunjavaju. Postoje i oblasti hemije (koordinaciona hemija, bioneorganska hemija) koje ne možemo sa sigurnošću svrstati ni u jednu klasičnu hemijsku disciplinu.

Izvor: Morate se registrovati da bi ste mogli da vidite link. Registrujte se ili Ulogujte se