Autor Tema: PERFEKAT  (Pročitano 4288 puta)

Horatio Caine

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
PERFEKAT
« poslato: Mart 19, 2013, 12:24:37 pre podne »
PERFEKAT


Perfekat je složen i ličan glagolski oblik koji označava radnju, stanje ili zbivanje koje se potpuno desilo u prošlosti, ili je započelo u prošlosti. (Juče sam išao u bioskop.) U srpskom jeziku perfekat je prošlo vreme koje se najčešće upotrebljava.
Perfekat se gradi se nesvršenog oblika prezenta glagola JESAM i radnog glagolskog prideva.
        Ja sam radio    ili     radio sam
Prezent glagola JESAM
1. Ja  sam                      1. Mi  smo
2. Ti  si                           2. Vi   ste
3. On/ona/ono  je          3. Oni  su
Radni glagolski pridev
Radni glagolski pridev je neličan i prost glagolski oblik koji govori da je radnja, stanje, ili zbivanje izvršeno i da su subjekti bili aktivni. Gradi se od infinitivne osnove svršenih i nesvršenih glagola i nastavaka.
Nastavci za građenje radnog glagolskog prideva:
muški rod jednine   - o    (učio)         muški rod množine   - li    (učili)
ženski rod jednine   - la   (učila)        ženski rod množine   - le  (učile)
srednji rod jednine  - lo   (učilo)        srednji rod množine  - la  (učila)
Prilikom građenja radnog galgolskog prideva  dolazi do izuzetaka kod glagola koji se zavšavaju na - STI (jesti, sesti, plesti, rasti, pasti) i glagola koji se završavaju na - ĆI (teći, peći, reći, seći, leći, moći).
JESTI  - infinitivna osnova jed-, odbije se samoglasnik -D, pa se dodaju nastavci za građenje radnog glagolskog prideva.
                                     jeo             jeli
                                     jela            jele
                                     jelo            jela

RASTI  - infinitivna osnova rast- , odbija se odbije se samoglasnik -T, pa se dodaju nastavci za građenje radnog glagolskog prideva, u svim licima osim u 1. licu jednine muškog roda kada samoglasnik -T ostaje, a između njega i nastavka za građenje radnog glagolskog prideva umeće se  - A (nepostojano A).
                                     rastao          rasli
                                     rasla            rasle
                                     raslo            rasla

TEĆI  - infinitivna osnova tek- ,  u 1. licu jednine muškog roda ispred nastavka za građenje radnog glagolskog prideva umeće se  - A (nepostojano A)
                                    tekao           tekli
                                     tekla            tekle
                                     teklo            tekla

Perfekat se može graditi i od svršenih i od nesvršenih glagola, te u savremenom jeziku zamenjuje aorist, imperfekat i pluskvamperfekat.
Primer: Perfekat glagola UČITI  (u muškom rodu)
1. Ja sam učio (učio sam)        1. Mi smo učili (učili smo)
2. Ti si učio (učio si)                 2. Vi ste učili (učili ste)
3. On je učio (učio je)              3. Oni su učili (učili su)