Autor Tema: PALATALIZACIJA  (Pročitano 6099 puta)

Horatio Caine

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
PALATALIZACIJA
« poslato: Mart 15, 2013, 11:01:31 posle podne »
PALATALIZACIJA


Palatalizacija je glasovna promena u kojoj zadnjonepčani suglasnici K, G i H, ispred samoglasnika E, I  ili A prelaze u prednjonepčane suglasnike Č, Ž, Š.

   Palatalizacija se javlja u  sledećim slučajevima:
     Vokativ jednine imenica muškog roda koje se završavaju na K, G, H
junak – junače, vrag  – vraže, duh – duše
     Prezent glagola čija se tvorbena osnova završava na K, G, H
peći – pečem – peku, teći – tečem – teku, moći – možeš – mogu
     Pri građenju reči čija se tvorbena osnova završava na K, G, H
pridevi: povući – povučen, mrak – mtraćan, strah – strašan
imenice: junak – junačina, krug  –  kružić, prah – prašina, oko – oči
glagoli: muka – mučiti, trag  –  tražiti, prah – prašiti
   U rezultate palatalizacije spadaju i promena samoglasnika C u ČZ u Ž
knez – kneževi, stric – stričevi,  vitez – viteže, zec – zečevi, palac – palčevi, lovac – lovče, mesec – meseče, ulica –- uličica, ptica –  ptičica –  ptičurina,  lisica – lisičina,  boca  – bočica,  žica – žičica, deca – dečica, letimice – letimičan 
    Primeri reči u kojima je izvršeno više glasovnih promena
mrak – mračna, dah – dašci, tuga – tužna (palatalizaija,  nepostojano A)
vrabac – vrapče, daska – daščica, liska – liščica, koska – koščica,  rasprašiti (raz*prah*iti) (jednačenje suglasnika po zvučnosti,  palatalizacija)


   IZUZECI


Do palatalizacije ne dolazi u sledećim slučajevima:
     prisvojni pridev nastali od ličnih imena koja se završavaju na - KA i -GA
Lenka – Lenkin, Olga – Olgin, Senka – Senkin
     reči kod kojih bi se palatalizacijom izgubio njihov pravi smisao
baka – bakin, snaha – snahin, zeko – zekin, deka – dekin, sluga – slugin, kocka – kockica, tačka – tačkica, pega – pegica, mačka – mačkica, buha – buhica, kolega – koleginica, dug – dugi