Autor Tema: JOTOVANJE  (Pročitano 10708 puta)

Horatio Caine

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
JOTOVANJE
« poslato: Mart 10, 2013, 11:39:53 posle podne »
JOTOVANJE


Jotovanje je glasovna promena u kojoj se sonant J spaja sa suglasnicima ispred sebe, koji nisu prednjonepčani (Z, S, D, T, N, L, K G, H) i na taj način daje prednjonepčane suglasnike (Ž, Š, Đ, Ć, NJ, LJ, Č).
Kada se sonant J nađe ispred usnenih suglasnika B, P, V, M ne stapa se sa njima, već prelazi u samoglasnik LJ, pa dobijamo grupe BLJ, PLJ, MLJ i VLJ:
   Jotovanje se javlja u sledećim slučajevima:
    Komperativ prideva
crn + JI – crnJI – crnji
tih+ JI – tihJI – tiši

     Prezent  pojedinih glagola
vezati – vez + jem – vezjem – vežem
hramati – hram + jem – hramjem – HRAMLJEM

Kod glagola čija se prezentska osnova završava na K, G, H,  ako glagol ostaje nepromenjen u III licu množine prezenta (JA pečem – ONI peku) izvršena je palatalizacija.  U ostalim  slučajevima vrši se  jotovanje. (JA stružem – ONI stružu)
     Trpni pridev pojedinih glagola
voleti – vol+ jen – voljen
goniti – gon+ jen – gonjen

     Instrumental jednine imenica ženskog roda koje se završavaju na suglasnik
glad – glad+ ju – glađu
ljubav – ljubav + ju – ljubavlju

     U izvedenim rečima
cvet – cvet + je – cveće
krava – krav + ji – kravlji
čitati  – čitan + je – čitanje

    Primeri reči u kojima je izvršeno više glasovnih promena
ISITNJEN  (jednačenje suglasnika po zvučnosti, gubitak suglasnika, jotovanje)
iz + sitniti  – izsitniti  – isitniti –  isitn + jen – isitnjen
IŠČAŠENJE (jednačenje suglasnika po zvučnosti, jednačenje suglasnika po mestu tvorbe, jotovanje)
iz + čašiti  – izčašiti  – ižčašiti –  iščašiti – iščašenje
GOŠĆA (jotovanje, jednačenje suglasnika po mestu tvorbe)
gost + ja – gostja – gosća –  gošća

Obrati pažnju na komparativa prideva kod kojih se vrlo često greši.
strog + JI –  stroži  (NE strožiji)
besan + JI – bešnji  (NE besniji)
tesan + JI – tešnji  (NE tesniji)
visok + JI – viši  (NE visočiji)