Autor Tema: JEDNACENJE SUGLASNIKA PO ZVUCNOSTI  (Pročitano 6950 puta)

Horatio Caine

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
JEDNACENJE SUGLASNIKA PO ZVUCNOSTI
« poslato: Mart 07, 2013, 07:37:15 posle podne »
JEDNAČENJE SUGLASNIKA PO ZVUČNOSTI


Jednačenje suglasnika po zvučnosti je glasovna promena koja nastaje kada se u reči, jedan pored drugog, nađu šumni suglasnici koji se razlikuju po zvučnosti. Tada se prvi suglasnik jednači po zvučnosti sa drugim suglasnikom, tako što se on zamenjuje svojim zvučnim odnosno bezvučnim parnjakom.
                     Zvučni  suglasnici      B  D  G  Z  Ž  Đ  Dž  -  -  -
                     Bezvučni suglasnici   P  T  K  S  Š  Ć  Č  C  F  H
Bezvučni suglasnici F, H, C nemaju svog zvučnog parnjaka, pa nema promene kada se oni nađu ispred zvučnog suglasnika (Vrhbosna, Salihbegović).
Promena zvučnog šumnog suglasnika u bezvučni naziva se obezvučavanje.
  Primeri obezvučavanja:
      B prelazi u  Pvrabac – vrapci, kobac – kopci,  ljubak – ljupka
      D prelazi u  Tgladak – glatka,  pod + predsednik –  potpredsednik, 
      Z prelazi u  Snizak – niska, blizak – bliska, rezak – reska,
      Ž prelazi u  Štronožac – tronošca, lažac – lašca, težak – teška,
      Đ prelazi u  ĆBogovađa – Bogovaćki, rođak – roćko, riđ – rićkast
      G prelazi u  Kdrugo – drukčije, svakidašnji – svagdašnji
Promena bezvučnog šumnog suglasnika u zvučni naziva se ozvučavanje.
  Primeri ozvučavanja:
     P prelazi u  Btop – tobdžija
     T prelazi u  Dsvat – svadba, ploviti – plovidba,  primetiti – primedba
     S prelazi u  Zs + gurati – zgurati, s + bogom – zbogom
     Š prelazi u  Žza + dušu – zadužbina
     Č prelazi u : svedočiti – svedodžba, vrač – vradžbina,
     K prelazi u G: burek – buregdžinica


   ODSTUPANJA OD JEDNAČENJA SUGLASNIKA PO ZVUČNOSTI


Jednačenje suglasnika po zvučnosti u govoru se odvija uvek, ali u pisanju ima izuzetaka, tako da ne pišemo uvek onako kao što govorimo.
Odstupanja od jednačenja suglasnika po zvučnosti nastaje u sledećim slučajevima:
     -kada se zvučni suglasnik  D nađe ispred bezvučnih suglasnika S i Š
predsoblje, predstava, podsvest, presdednik, podstanar, podstanica, predstojeći, gradski, sudski, brodski, odsustvo, podsetiti, podsmejavati, odšteta, odšetati,  odštampati, podšišati, odškrinuti, podšiti, predškolski,
     -kada se zvučni suglasnik  Đ nađe ispred bezvučnog suglasnika S
vođstvo
     -u složenim rečima kada bi se jednačenjem dobila dva ista suglasnika
podtačka, subpolaran, predtakmičenje, podtekst, predturska,  odtok, podtip, postdiplomac, 
     -u složenim rečima sa prefiksima iznad i ispod
iznadprosečan, ispodprosečan, iznadkoličinski, ispodkoličinski
     -u složenim rečima stranog porekla
dragstor, nokdaun, brejkdens, gangster, transgresija, jurisdikcija, politbiro, štrajkbreher, adherencija, disgresija
     -u vlastitim imenicama stranog porekla
Potsdam, Pitsburg, Vašington, Hongkong, Tbilisi, Jangce, Redford, Gibson, Mekdonald,  Rascvetnikov, Velington, Švedska