Autor Tema: AORIST  (Pročitano 15757 puta)

Horatio Caine

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
AORIST
« poslato: Mart 19, 2013, 10:20:02 posle podne »
AORIST


Aorist je prost i ličan glagolski oblik koji označava radnju koja se desila u prošlosti i to radnju koja se desila nakon neke druge radnje u prošlosti (On je ustao sa klupe, a oni odmah ustadoše za njim) i radnju koja se desila "skoro", odnosno neposredno pre trenutka govorenja (Gle, prestade kiša, ali dunu vetar.)
Aorist se gradi uglavnom od glagola svršenog vida i to tako što se na infinitivnu osnovu dodaju odgovarajući nastavci za lica u jednini i množini.
Infinitivna (aoristna) osnova se dobije kada se glagol stavi u infinitiv i onda se odbije  nastavak -ti. Ovo važi samo za glagole kod kojih se infinitiv završava na - ti. Kod glagola kod kojih se infinitiv završava na -ći  (ići, reći, peći, teći...) i na  -sti  (pasti, sesti, plesti), kao i kod nekih glagola kod kojih se infinitiv završava na -ti (hteti, smeti) infinitvna osnova se dobija upravo preko aorista, tako što se  glagol stavi u  1. lice jednine aorista i odbije se nastavak - oh.
Nastavci za građenje aorista su:
      ako se infinitivna osnova završava na samoglasnik
1. lice jednine  - h              1. lice množine  - smo
2. lice jednine  nema         2. lice množine   - ste
3. lice jednine  nema         3. lice množine   - še
Primer: NAPISATI -  infinitivna osnova  napisa -
1. Ja napisah                        1. Mi napisasmo
2. Ti napisa                           2. Vi napisaste
3. On/Ona/Ono napisa         3. Oni napisaše
Primer: pomoćni glagol BITI -  infinitivna osnova  bi -
1. Ja bih                        1. Mi bismo
2. Ti  bi                          2. Vi biste
3. On/Ona/Ono bi         3. Oni biše
      ako se infinitivna osnova završava na samoglasnik
1. lice jednine  - oh               1. lice množine - osmo
2. lice jednine  - e                 2. lice množine   -oste
3. lice jednine  - e                 3. lice množine   - oše
Primer: PASTI -  infinitivna osnova  pad -
1. Ja padoh                          1. Mi padosmo
2. Ti pade                             2. Vi padoste
3. On/ona/ono pade            3. Oni padoše
Primer: pomoćni glagol HTETI -  infinitivna osnova  hted -
1. Ja htedoh                          1. Mi htedosmo
2. Ti htede                             2. Vi htedoste
3. On/ona/ono htede            3. Oni htedoše