Autor Tema: Fonetika  (Pročitano 5554 puta)

Horatio Caine

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
Fonetika
« poslato: Jul 24, 2013, 02:06:41 posle podne »
Fonetika je deo nauke o jeziku koja proučava glasove i njihove promene. U srpskom jeziku postoji 30 glasova. Svakom glasu odgovara jedno slove azbuke.
Svi glasovi u srpskom jeziku dele se u tri grupe:
1) Vokali (samoglasnici): a, e, i, o, u;
2) Sonanti (glasnici): v, j, l, lj, m, n, nj, r;
3) Konsonanti (suglasnici): svi ostali glasovi.
Vokali su nelokalizovani, vazdušna struja pri njihovom izgovoru ne nailazi na prepreku, tonovi su.
Konsonanti su šumovi, pri njihovom izgovoru vazdušna struja nailazi na prepreku.
Sonanti su mešavina šumova i tonova.
U srpskom jeziku vokali i sonanti su zvučni, dok konsonanti mogu biti i zvučni i bezvučni.
To znači da u srpskom jeziku postoji 20 zvučnih glasova i 10 bezvučnih glasova.
Zvučni konsonanti: b, g, d, đ, ž, z, dž
Bezvučni konsonanti:p, k, t, ć, š, s, č, f, h, c
Podela suglasnika po mestu tvorbe
1) labijalni (usneni):
a) dvousneni: b, p, m,
b) usneno-zubni: v, f
2) dentalni (zubni): d, t, z, s, c
3) palatalni (prednjonepčani): j, lj, nj, đ, ć, dž, č, ž, š
4) alveolarni (nadzubni): r, l, n
5) velarni (zadnjonepčani): k, g, h
Podela suglasnika po načinu tvorbe
1) eksplozivni (praskavi): b, p, d, t, g, k
2) frikativni (strujni): z, s, ž, š, f, h
3) afrikate (sliveni): đ, ć, dž, č, c
4) nazali (nosni): m, n, nj
5) laterali: l, lj
6) vibrant: r
7) poluvokali: v, j
Podela samoglasnika (vokala) prema kretanju jezika u usnoj duplji
 
                                                 prednji red                                    zadnji red
visoki                                               i                                                  u
srednji                                             e                                                  o
niski                                                                         a
                                                                 (vokal A je najotvoreniji)
 
* Meki suglasnici u srpskom jeziku su: j, lj, nj, đ, ć
Izvor: Morate se registrovati da bi ste mogli da vidite link. Registrujte se ili Ulogujte se