Autor Tema: OPTIKA  (Pročitano 2048 puta)

Marnjavur

  • Global Moderator
  • Jr. Member
  • *****
OPTIKA
« poslato: Jun 18, 2013, 10:50:12 posle podne »
OPTIKA - valna optika, geometrijska optika
-elektroni u atomu pri prijelazu iz viših u niža energetska stanja emitiraju elektromagnetske valove
-svijetlost iz prirodnog izvora nije koherentna, to znači da svjetlosni valovi iz prirodnih izvora ne zadržavaju stalnu razliku u fazi
VALNA OPTIKA-posljedice valne prirodne svijetlosti: interferencija, ogib ili difrakcija, polarizacija svijetlosti
Interferencija svijetlosti-Youngov pokus
-interferencijom koherentne svijetlosti iz dva izvora A i B dobiva se svijetla pruga na zastoru onda ako je razlika hoda valova iz A i B jednaka cijelom broju valnih duljina, a tamna pruga ako je jednaka neparnom broju polovica valnih duljina
GEOMETRIJSKA OPTIKA-proučava širenje svijetlosti kroz različite optičke medije tako da svijetlost popisuje pomoću svjetlosnih zraka
-optički medij-svako prozirno sredstvo, tj. Sredstvo kojim se može širiti svijetlost (vakum, zrak, staklo, voda)
-svjetlosna zraka-ravna zamišljena linija koja je okomita na valne fronte svjetlosti i usmjerena u smjeru gibanja valnih fronta
Refleksija svijetlosti
-pravilna-odbijanje snopa svijetlosti tako da nakon toga snop bude paralelan
-difuzna-paralelan se snop nakon refleksije rasprši i nije više paralelan
Refleksija od ravnog zrcala-Fermatovo načelo - svjetlosna zraka gibat će se između dvije točke po putu za koji joj treba najkraće vrijeme-načelo najbržeg dolaska
Zakoni širenja svijetlosti:
1.Pravokutno širenje svijetlosti-u homogenom optičkom sredstvu svijetlost se širi pravocrtno
2.Nezavisnost svjetlosnih snopova
3.Zakon refleksije ili odbijanja svijetlosti-svjetlost se od glatke reflektirajuće površine reflektira tako da je kut upada zrake u odnosu na okomicu reflektirajuće ravnine jednak kutu refleksije
4.Zakon loma svijetlosti-zraka svijetlosti koja upada na granicu između dva optička sredstva različitih gustoća lomi se tako da je omjer između sinusa kuta upada i sinusa kuta loma jednak omjeru indeksa loma tih optičkih sredstava
-zrcalo-uglačana površina koja reflektira svjetlosne zrake
-sferna zrcala-dijelovi sferne površine koji reflektiraju svijetlost, dijele se na udubljena(konkavna) i ispupčena(konveksna)
-optička os-pravac na kojem leže naročite točke, od kojih je centar zakrivljenosti i fokus zrcala
-fokus-točka na optičkoj osi kroz koju se reflektira snop svijetlosti paralelan s optičkom osi
Jednadžba zrcala- 1/f=1/a+1/b –recipročna vrijednost fokalne ili žarišne daljine jednaka je zbroju recipročne vrijednosti udaljenosti predmeta i slike od tjemena zrcala (udaljenost virtualne slike od tjemena zrcala uzima se s negativnim predznakom
Povećane zrcala- γ=y'/y –ako je γ negativan slika je obrnuta, a ako je pozitivan slika je uspravna
Zakon loma-kada svijetlost prelazi iz jednog optičkog sredstva u drugo mijenja smjer
-upadna zraka, okomica na granici sredstva u upadnoj točki i lomljena zraka leže u istoj ravnini
-kutovi upada i loma vezani su jednadžbom: sinα/sinβ=v1/v2=n2/1 –ako je v1>v2 tada kažemo da je prvo sredstvo optički rjeđe, a drugo optički gušće α>β
Granični kut loma-kut βg za koji je kut upada zrake svijetlosti jednak 90°
-kut loma može biti najviše 90°
-kut upada koji odgovara kutu loma od 90° zove se kut totalne refleksije i označava se sa αT
-kut totalne refleksije brojčano je jednak  graničnom kutu loma
-ako je kut upada veći od αT svjetlost ne može prijeći u drugo sredstvo pa se takva pojava zove totalna refleksija
Planparalelna ploča-homogeno optičko sredstvo omeđeno dvjema ravnim paralelnim plohama
-zraka svjetlosti izlazi bez promjene smjera jer je početni kut upada jednak krajnjem izlaznom kutu u odnosu na okomicu, samo je pomaknuta usporedno samoj sebi
Optičke leće-prozirna optička sredstva omeđena sfernim dioptrima
-narav slike ovisi o položaju predmeta u odnosu na fokus leće