Autor Tema: Klasifikacija živog sveta  (Pročitano 2613 puta)

KipliplyNef

  • Newbie
  • *
Klasifikacija živog sveta
« poslato: Jul 14, 2013, 07:05:50 posle podne »
Klasifikacija živog sveta
Prema najnovim saznanjima za koje je uglavnom zaslužna molekularna sistematika/filogenija živi svet je podeljen na četiri domena:

Bacteria,
Archaea
Eukarya
Virus
Posebno treba istaći da se domen virusa izdraja od ostalih po tome što ovi organizmi nisu ćelijske strukture, odnosno, acelularni su. Među ćelijskim organizmima, kojima pripadaju ostala tri domena, razlikuju se prema građi dva tipa ćelija:

prokariotska
eukariotska
Prokariotska ćelija nema diferencirano jedro i ćelijske organele, a i po drugim svojstvima se razlikuje od eukariotske. Prokarioptski tip građe ćelije imaju bakterije i arhee.

Sadržaj
1 Klasifikacija domena Bacteria
2 Klasifikacija domena Archaea
3 Klasifikacija domena Eucarya
4 Slične stranice
5 Literatura
Klasifikacija domena Bacteria

Domen Bacteria prema klasifikaciji Higher-Level-a podeljen je na 9 tipova:

1. Proteobacteria

2. Spirochaetae

3. Oxyphotobacteriae

4. Saprospirae

5. Chloroflexae

6. Chlorosulfatae

7. Pirellae

8. Firmicutae (Grampozitivne bakterije)

9. Thermotogae

Pored navedenih carstava ovom domenu pripadaju i tipovi kojima još nije nađeno tačno mesto u klasifikaciji.

Reading.gifZa više podataka pogledati Klasifikacija bakterija
Klasifikacija domena Archaea

1. carstvo Euryarchaeota, deli se na 4 tipa:

tip metanobakterije (Methanobacteria):
klasa Methanobacterei, sa redom:
klasa Methanococci, sa redovima:
red , Methanococcales
red Methanomicrobiales
redMethanosarcinales
tip halobakterije (Halobacteria) se klasom:
klasaHalobacterei, sa redom:
Halobacteriales
tip Thermoplasmobacteria, sa klasom:
klasaThermoplasmatae, sa redom:
red Thermoplasmatales
tip Thermobacteria, se deli na tri klase:
klasaThermococci, sa redom:
red Thermococcales
klasaArchaeglobi, sa redom:
red Archaeglobales, koji ima sledeće rodove:
klasaMethanopyri, sa redom:
red Methanopyrales
2. carstvo Crenarchaea, sa jednom klasom.

klasa Thermoprotei, sa tri reda:
redThermoproteales
redDesulfurococcales
redSulfolobales
Reading.gifZa više podataka pogledati Archaea
Klasifikacija domena Eucarya

Klasifikacija do nivoa carstva izgleda ovako:

nadgrupa Unikonta, sa carstvima:
Animalia
Fungi
Amoebozoe
nadgrupa Excavata, sa carstvima:
Euexcavatae:
Disciocristatae
nadgrupa Chromalveolata, sa carstvima:
Eucaryomonadae
Alveolatae
Heterokontae
nadgrpa Rhizaria, sa carstvima:
Cercozoae
nadgrupa Archaeplastida (Plantae), sa carstvima:
Rhodoplantae
Viriplantae