Autor Tema: UGLOVI  (Pročitano 3874 puta)

Horatio Caine

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
UGLOVI
« poslato: Februar 21, 2013, 09:24:16 posle podne »
Ugaona linija je unija dve poluprave koje imaju zajedničku početnu tačku.
Svaka ugaona linija ima krake i teme.
Kraci ugaone linije su poluprave koje je zatvaraju, a teme ugaone linije je zajednička tačka iz koje one polaze.
Svaka ugaona linija određuje dva ugla, od kojih je jedan konveksan, a drugi nekonveksan ugao. Svaki konveksni ugao je manji od bilo kog nekonveksnog ugla.
Jedinica za ugao je stepen.
 Svi konveksni uglovi se dele na:
              oštre,
              tupe i
              prave uglove.
Prav ugao je ugao koji ima 900.
Oštar ugao je ugao manji od pravog ugla.
Tup ugao je ugao veći od pravog ugla.
Ako se dve poluprave nalaze na istoj pravoj, onda one određuju dva ugla koja su jednaka.  Ovi uglovi se nazivaju  opružni uglovi.
Opružni ugao je ugao koji ima 1800.  On je jednak zbiru dva prava ugla.
Pun ugao je ugao koji ima 3600.  On je jednak zbiru dva opružna ugla.
 Uglovi koji nastaju presekom dve prave u istoj ravni nazivaju se:
          susedni i
          unakrsni uglovi.
Unakrsni uglovi su parovi jednakih uglova među uglovima koje su obrazovale prave koje se seku.
Susedni uglovi su dva nadovezana ugla koji imaju zajedničko teme i jedan krak.
Uporedni uglovi su susedni uglovi čiji je zbir jednak opružnom uglu.
Suplementni uglovi su uglovi čiji zbir iznosi 1800.
Komplementni uglovi su uglovi čiji zbir iznosi 900.


KRUŽNI LUK I TETIVA


Svaki ugao čije je teme centar neke kružnice naziva se centralni ugao te kružnice.
Presek kružnice i centralnog ugla kružnice naziva se kružni luk.
Duž koja spaja presečne tačke kružnice i krakova ugla naziva se tetiva.
Tetiva kojoj pripada centar kruga naziva se prečnik ili dijametar kruga.
Prečnik je najduža tetiva kruga. Centralni ugao čija je tetiva prečnik kruga jeste opružni ugao.


JEDNAKOST UGLOVA


Dva ugla su jednaka (podudarna) ako su im odgovarajući kružni lukovi jednakih dužina. Pod odgovarajućim kružnim lukovima smatraju se oni lukovi koji imaju jednake poluprečnike.
Dva ugla koja su oba konveksna ili su oba nekonveksna  jednaka su (podudarna) ako su im odgovarajuće tetive jednakih dužina.  Pod odgovarajućim tetivama smatraju se one tetive čiji su krajevi podjednako udaljeni od temena uglova.
« Poslednja izmena: Februar 23, 2013, 11:22:39 posle podne Horatio Caine »